WOZ-krediet

WOZ betekent Wet waardering Onroerende Zaken. U kunt een WOZ-krediet vergelijken met een doorlopend krediet. Het grote verschil tussen die twee is dat een WOZ-krediet uitsluitend is af te sluiten door eigenaren van een koopwoning. Hoeveel u kunt lenen, wordt de kredietlimiet genoemd. Deze wordt vastgesteld aan de hand van de WOZ-waarde van de woning. Maximaal kunt u 150% van de WOZ-waarde van de woning lenen, min de waarde van de lopende hypotheek. Daardoor kan de leen capaciteit afnemen, want de inschrijving bij de notaris hoger kan zijn dan de lopende hypotheek.

WOZ krediet berekenen

Bij het vaststellen van het maximale WOZ-krediet wordt allereerst gekeken naar uw financiƫle situatie. Het geld van een WOZ-krediet hoeft niet uitsluitend gebruikt te worden voor uw woning. Ook hoeft u niet naar de notaris en hoeft er geen taxatierapport te worden opgesteld. Dit is bij een Tweede hypotheek bijvoorbeeld wel het geval. Wanneer we kijken naar de voorwaarden, is een WOZ-krediet in grote lijnen gelijk aan een doorlopend krediet. De geboden rente echter, is meestal veel scherper doordat het hebben van een eigen woning het risico voor de kredietverstrekker aanzienlijk verlaagt.

Rente WOZ kredietHet verschuldigde rentepercentage WOZ krediet is variabel. Dat betekent dat u vooraf niet precies weet welke rentelasten u tijdens de kredietperiode zult hebben. Het rentetarief WOZ krediet is natuurlijk ook afhankelijk van de geldverstrekker die het aanbiedt. De renteverschillen kunnen groot zijn. Op veel websites wordt de mogelijkheid geboden tot WOZ krediet berekenen.

 
Laatste Nieuws
Rekening courant krediet
Rekening courant krediet, beteken dat het mogelijk is rood te staan op een betaalrekening. De meeste banken bieden deze vorm van krediet aan. Vaak kunt u zelf bepalen welk bedrag u maximaal rood mag staan. Dit heeft ook weer invloed op de rente die u moet betalen over het bedrag. Lees meer
 
Verschillende vormen van consumptief krediet
Persoonlijke leningen, doorlopend kredieten, koop op afbetaling en huurkoop zijn allemaal vormen van consumptief krediet. Deze vormen kennen verschillende rentepercentages. Welke vorm het voordeligst is, hangt af van het doel waarvoor u het krediet afsluit. Lees meer